Produkt dodany do koszyka

VIP Club
VIP Club
VIP Club
VIP Club
VIP Club
VIP Club
VIP Club
VIP Club

Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa po 25 maja 2018 roku.

 

I. Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Egis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Pilotów 71.  Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem:

 • listownie – adres: Egis Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów,
 • przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@egis.com.pl.

 

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane są przetwarzane:

 1. W celu realizacji umowy (podstawa prawna – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy), to jest do:
      a) realizacji zamówienia na oferowane przez Egis produkty,
      b) zapewnienia obsługi płatności,
      c) realizacji usługi świadczonej przez Egis, w tym usługi świadczonej drogą elektroniczną,
      d) obsługi zgłoszonej przez Ciebie reklamacji,
      e) obsługi Twoich próśb i zapytań bezpośrednio związanych z zawartą umową,
      f) kontaktowania się z Tobą w celach związanych realizacją umowy,
      g) rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych związanych z realizacją umowy.
  2. Dla celów podatkowych i rachunkowych (na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych).
  3. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Egis:
      a) dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Egis, w tym dla celów analitycznych, statystycznych i profilowania,
      b) obsługi Twoich próśb i zapytań, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
      c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
      d) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną (w tym egzekwowania przestrzegania zasad wewnętrznych, przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu),
      e) dla celów archiwalnych.

 

III. Informacja o profilowaniu

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany – w tym w formie profilowania. Profilowanie służy do lepszego dobrania dla Ciebie materiałów i ofert dotyczących naszych produktów i usług. W celu profilowania wykorzystujemy informacje takie jak: typ/model urządzenia, wersja systemu operacyjnego i przeglądarki, częstotliwość wizyt w naszych serwisach internetowych, odwiedzane strony, czas trwania wizyty, ocena skuteczności komunikacji prowadzonej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Profilowanie nie wywołuje skutków prawnych wobec osoby, której dotyczy, i nie wpływa w podobny sposób na tę osobę.

 

IV. Informacja o plikach cookies

 1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka w niniejszym serwisie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: Sesyjny (raz na 1 sesję przeglądarki) oraz Stałe (do czasu wyczyszczenia danych przeglądarki lub przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika).
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 5. Użytkownik korzystający z naszych serwisów może otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z Egis Sp. z o.o. podmiotów trzecich, np.: Google (w tym YouTube), Facebook. Więcej informacji na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich (np. https://policies.google.com/privacy?hl=plhttps://www.facebook.com/privacy/explanation).

 

V. Udostępnianie danych osobowych

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie:

 1. Upoważnieni pracownicy Egis,
 2. Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych – w niezbędnym zakresie – na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Egis, w szczególności: firmy logistyczne i kurierskie, firmy mailingowe, firmy obsługujące płatności elektroniczne.

 

VI. Sposób gromadzenia danych osobowych

W przypadku zawarcia i realizacji umowy podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa (np. dla celów rachunkowych lub podatkowych), możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

VII. Twoje prawa

 1. Prawo dostępu do danych – w każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z Egis Sp. z o.o. – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.
 2. Prawo do przenoszenia – gdy Egis Sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
 3. Prawo do poprawiania danych – masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
 4. Prawo do usunięcia danych (inaczej: Prawo do bycia zapomnianym) – masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Egis Sp. z o.o. Dane zostaną usuniętę w terminie do 28 dni od daty zgłoszenia żadania ich usunięcia. Prawo to nie dotyczy następujących sytuacji:
      a) masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta,
      b) masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo,
      c) masz nieuregulowany dług wobec Egis Sp. z o.o., niezależnie od metody płatności,
      d) Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej,
      e) jeśli dokonałeś jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.
 5. Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Egis Sp. z o.o. - Egis Sp. z o.o. zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wykaże zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa, albo z powodu roszczeń prawnych.
 6. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni – masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu w celu przygotowania takich materiałów. Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
      a) wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail,
      b) edytując ustawienia swojego konta w naszych serwisach internetowych.
 7. Prawo do ograniczenia – masz prawo zażądać, aby Egis Sp. z o.o. ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:
      a) jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Egis Sp. z o.o., wtedy Egis ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
      b) jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Egis Sp. z o.o. musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
      c) jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych,
      d) jeśli Egis Sp. z o.o. nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
 8. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


VIII. Okres przechowywania danych osobowych

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Obecnie okres ten wynosi 10 lat.


Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. W przypadku przedsiębiorców ten okres czasu co do zasady wynosi nie dłużej niż 3 lata i różni się w zależności od tego, jakiej umowy dotyczyło przetwarzanie danych.
Jeżeli istnieją przepisy szczególne określające czas, przez jaki powinny być przechowywane dane osobowe, wówczas takie przepisy mogą wydłużać (lub w konkretnym przypadku skracać) czas przetwarzania danych osobowych.

 

IX. Uaktualnienia naszych zasad prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Będziemy informować o każdej zmianie treści zasad prywatności, na przykład o zmianach celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, lub zmianie Twoich praw.

Jak uzyskać dostęp do portalu VIP Club?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności